ภาพบรรยากาศงานประชุมแนวทางจัดลีกเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2018/19