• U13
  • 3 เมษายน 2562 04:30

กกท. ยูธลีก จับมือ ลาลีกา เปิดประสบการณ์ระดับโลก ส่งโค้ชจากสเปน เปิดคอร์สฝึกอบรมโค้ชคลินิก

การกีฬาแห่งประเทศไทย, ไทยแลนด์ ยูธ ลีก ร่วมมือกับลาลีกา ฟุตบอลลีกระดับโลกจากประเทศสเปน เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรโค้ชฟุตบอลเยาวชน ให้กับโค้ชทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

โดยมี Mr.Jose Maria Gotor ผู้จัดการลาลีกา ฝ่ายประสานงานประเทศไทย, Mr.Juan Jose Guerra Martin ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมมือกับลาลีกา ฟุตบอลลีกระดับโลกจากประเทศสเปน ฝึกอบรมโค้ชหลักสูตรนานาชาติ และ Mr.Toni Alvarez โค้ชผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมอะคาเดมี่ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย   

    สำหรับโครงการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุนโยบายที่กำหนด คือการพัฒนาฟุตบอลอาชีพ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ประกอบต่างๆของฟุตบอลอาชีพ วางรากฐานฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยได้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาฟุตบอลที่ยั่งยืน เป็นระบบแบบแผน มีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

     มุ่งพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการแข่งขัน, ด้านพัฒนาบุคลากร, ด้านผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน, ด้านศูนย์พัฒนาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ, ด้านการชมการเชียร์ และด้านการตรวจสอบการล็อคผลการแข่งขัน เพื่อให้ฟุตบอลของประเทศไทยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้  

    โครงการนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ การพัฒนาในด้านผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลาลีกา ฟุตบอลลีกระดับโลกจากประเทศสเปน เปิดอบรมโค้ช ผู้ฝึกสอน จากทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ  อบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันเต็ม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 โดยภาคทฤษฎี อบรมที่ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และภาคปฏิบัติ อบรมที่ สนาม กกท.1