• 15 พฤษภาคม 2562 16:07

ประกาศเรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีเยาวชนแห่งชาติ เรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ