• 5 มิถุนายน 2562 17:41

ประกาศเรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีเยาวชนแห่งชาติ เรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ