• 19 สิงหาคม 2562 01:09

ประกาศเรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีเยาวชนแห่งชาติ เรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ