• 26 ธันวาคม 2561 05:00

ประกาศเรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีเยาวชนแห่งชาติ เรื่องรูปแบบการแข่งขัน และ การจัดอันดับในรอบเพลย์ออฟ