• 17 กรกฏาคม 2561 18:07

ประกาศจำนวนสิทธิ์ทีมเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพศึกยูธลีก 2016

การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ๒๐๑๖

 

          ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก โดยโครงการ ดังกล่าวได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ของสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นระบบ (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี, ๑๕ ปี, ๑๗ ปี และ ๑๙ ปี) ซึ่งได้ทำการแข่งขันระบบลีก (เหย้า-เยือน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพ ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล ๒๐๑๖ ที่ได้ประกาศให้ทุกท่านถือปฏิบัติโดยทั่วกันนั้น


         เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จึงประกาศจำนวนสิทธิ์ทีมที่จะเข้ารอบไปแข่งขันในรอบลีกแชมเปี้ยนชิพ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้


จำนวนทีมที่มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพ


รุ่น ๑๓ ปี

๑. โซนภาคกลาง ๑ ทีม

๒. โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ทีม

๓. โซนภาคเหนือ ๒.๕ ทีม

๔. โซนภาคใต้ ๒ ทีม

๕. โซนภาคตะวันออก ๒.๕ ทีม

๖. โซนภาคตะวันตก ๒.๕ ทีม

๗. โซนกรุงเทพและปริมณฑล ๑ ทีม

๘. โซนกรุงเทพและตะวันออก ๒.๕ ทีม


    หมายเหตุ - พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของทีมอันดับที่ ๓ ระหว่างโซน ๓, ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๑ ทีมได้เข้ารอบแชมเปี้ยนชิพ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากประตูได้และประตูเสียของทีมนั้นๆ


รุ่น ๑๕ ปี

๑. โซนภาคกลาง ๒ ทีม

๒. โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.๕ ทีม

๓. โซนภาคเหนือ ๒.๕ ทีม

๔. โซนภาคใต้ ๑ ทีม

๕. โซนภาคตะวันออก ๒.๕ ทีม

๖. โซนภาคตะวันตก ๒.๕ ทีม

๗. โซนกรุงเทพและปริมณฑล ๒ ทีม

๘. โซนกรุงเทพและตะวันออก ๒.๕ ทีม


       หมายเหตุ - พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของทีมอันดับที่ ๓ ระหว่างโซน ๒, ๓, ๕, ๖, และ ๘ จำนวน ๑ ทีมได้เข้ารอบแชมเปี้ยนชิพ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากประตูได้และประตูเสียของทีมนั้นๆ


รุ่น ๑๗ ปี

๑. โซนภาคกลาง ๒ ทีม

๒. โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ทีม

๓. โซนภาคเหนือ ๒.๕ ทีม

๔. โซนภาคใต้ ๑ ทีม

๕. โซนภาคตะวันออก ๒ ทีม

๖. โซนภาคตะวันตก ๒.๕ ทีม

๗. โซนกรุงเทพและปริมณฑล ๑ ทีม

๘. โซนกรุงเทพและตะวันออก ๒.๕ ทีม


       หมายเหตุ - พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของทีมอันดับที่ ๓ ระหว่างโซน ๓, ๖, และ ๘ จำนวน ๑ ทีมได้เข้ารอบแชมเปี้ยนชิพ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากประตูได้และประตูเสียของทีมนั้นๆ


รุ่น ๑๙ ปี

๑. โซนภาคกลาง ๑.๕ ทีม

๒. โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ทีม

๓. โซนภาคเหนือ ๓ ทีม

๔. โซนภาคใต้ ๑ ทีม

๕. โซนภาคตะวันออก ๑ ทีม

๖. โซนภาคตะวันตก ๒.๕ ทีม

๗. โซนกรุงเทพและปริมณฑล ๑.๕ ทีม

๘. โซนกรุงเทพและตะวันออก ๒.๕ ทีม


     หมายเหตุ    ๑. พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของทีมอันดับที่ ๒ ระหว่างโซน ๑ กับ ๗ จำนวน ๑ ทีมได้เข้ารอบ แชมเปี้ยนชิพ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากประตูได้และประตูเสียของทีมนั้น
                     ๒. พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของทีมอันดับที่ ๓ ระหว่างโซน ๖ กับ ๘ จำนวน ๑ ทีมได้เข้ารอบแชมเปี้ยนชิพ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากประตูได้และประตูเสียของทีมนั้นๆ

 

                                                                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                    (นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม)

                                                              ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

                                                                     อนุกรรมการและเลขานุการ

                                                      ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ