• 17 กรกฏาคม 2561 18:07

ประกาศลีกเยาวชนแห่งชาติกลับมาแข่งทุกรุ่นวันที่29ตุลาคมนี้

ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งไปยังสโมสรที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันว่า ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ จะกลับมาแข่งขันทุกรุ่นตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ

 

เรื่อง     การเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ 2016


    ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ได้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลลีกฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป บัดนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าการแข่งขันกีฬาที่มีแผนเดิมอยู่แล้วสามารถจัดการแข่งขันได้ตามปกติ


    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและตอบสนองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการของรัฐบาล คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ จึงขอแจ้งให้ทุกทีมได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ กำหนดให้มีการแข่งขันทั้ง 4 รุ่นอายุ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดกำหนดการแข่งขันตรวจสอบได้ที่ http://www.facebook.com/thailandyouthleague ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับ http://www.thailandyouthleague.com สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559

                        

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559

                        

                                                                     นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
                                                          ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
                                                                     กรรมการและเลขานุการ
                                              คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ